Faaliyet Alanları

esk-3

Yatırım Öncesi Aşama

 • Projenin mevcut durumunun teknik ve ekonomik olarak değerlendirilmesi,
 • Projenin güvenilir ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla kati projeye esas, hidroloji formülasyon ve optimizasyon çalışmalarının, kurulu güç ve işletme çalışmalarının yapılması.
 • Yatırım kararının alınmasına müteakip Lisans başvurusu için gerekli izin onay ve diğer lisans işlemlerine ait belgelerin hazırlanması
 • İlgili kanun ve ikincil mevzuatlar uyarınca resmi kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken anlaşmalar konusunda yatırımcının bilgilendirilmesi
 • Enerji Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, TEDAŞ, Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili tüm bölge müdürlükleri, DSİ ve EPDK mahalli tüm idari amirler (Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdare, Orman İşletmeleri, Tapu Kadastro Müdürlükleri, Karayolları) ile resmi ilişkilerin yönlendirilmesi.

Yatırım Aşaması

 • Sorunsuz bir ticari işletme dönemi için optimum ölçek ve maliyet ile tesisin tamamlanması amacıyla Kati ve Uygulama Projelerinin Kontrolü, Proje firmasının seçimi,
 • Tüm İnşaat, Hidromekanik, Elektromekanik ve Enerji Nakil Hattı Şartnamelerinin Hazırlanması,
 • İdari Sözleşmelerin hazırlanması
 • Hâlihazır Harita işleri, Mevzi İmar Planları
 • Jeolojik etüt ve sondaj işlerinin yaptırılması,
 • İnşaat, Hidromekanik, Elektromekanik ve Enerji Nakil Hattı işlerinin ihale edilmesi
 • Sahada yapılacak olan tüm inşaat ve hidromekanik imalatların fenni usul ve çağdaş inşaat tekniklerine uygunluğunun kontrolü,
 • Elektromekanik montaj işleri için süpervizörlük hizmeti,

Yatırım Aşaması

 • Devlet Su İşleri ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği tüm projelerin ilgili merkezi ve mahalli resmi idareler tarafından onaylanması,
 • Tesisin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarafından geçici kabulünün yaptırılması,
 • Enerji satışı için TEİAŞ PMUM ‘ a gerekli başvuruların yapılması

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORLARI HAZIRLANMASI İŞİ

ÜRETİM LİNSANSLI HES PROJELERİ TEKNİK DANIŞMANLIĞI

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ

EUAŞ ÖZELLEŞTİRMELERİ PORTFÖY GRUPLARI TEKNİK DANIŞMANLIĞI

FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI

PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI